Wennberg

Loppuvatko työpaikat?

Kävin tutustumassa Microsoftin uudistettuihin toimitiloihin Keilarannassa. Microsoftin tiloja pidetään tämän hetken kiinnostavimpana ja parhaana esimerkkinä uudenlaisesta toimitila-ajattelusta. Tämä on kuitenkin väärin muotoiltu siinä mielessä, että kyse ei ole ensisijaisesti tilaratkaisusta vaan uudenlaisesta tavasta suhtautua työntekoon.

Microsoftilaiset puhuvat läsnätyöstä.  Läsnätyö on joustava tietotyön muoto, jossa työntekijä voi olla työssään läsnä antaen täyden työpanoksensa sijainnistaan riippumatta. Läsnätyössä paikka tulee toissijaiseksi ja samanaikaisesti kaikkein tärkeimmäksi: paikan valinnan avulla valitsemme miten haluamme työtä juuri nyt tehdä ja minkälainen tila tukee parhaiten työn alla olevaa tehtävää. Microsoftilla tilat on teemoitettu ja erilaiset teemat tukevat erilaista työntekoa. Kenelläkään ei ole  omaa paikkaa, vaan paikka valitaan – ei joka päivä —vaan tarvittaessa useita kertoja päivässä uudelleen. Työ on siellä missä minä olen.

Vielä edellistä oleellisempi ajattelutavan muutos koskee sitä, että työpaikalla ei olla, koska siellä pitää olla, vaan koska se antaa parhaan ympäristön tehdä omaa työtä: työpaikalla halutaan olla. Silloin taas kun työtehtävät sujuvat paremmin jossain muualla kuin toimistolla ollaan tietysti muualla. Työtä tehdään asiakkaalla, kotona, autossa, mökillä, veneellä, matkoilla. Vain tulokset ratkaisevat, ei se missä ja miten aikaasi kulutat.

Microsoftin  ajattelu muistuttaa paljon ROWE-filosofiaa eli Results-Only-Working-Environment –mallia, jossa työntekoa ja työntekijöitä kontroillaan vain tulosten perusteella. Jokainen on vapaa valitsemaan itselleen parhaan tavan tehdä työtä. Tämä edellyttää kuitenkin kahta asiaa: selkeää tavoitteenasettelua ja tavoitteiden toteutumisen jatkuvaa seurantaa. Toiseksi tavoitteenasettelun tulee olla sellaista, että se kannustaa kokonaisuuden kannalta hyvään lopputulokseen. Moni ajattelee, että ROWE-mallin mukainen työyhteisö edustaa äärimmilleen vietyä vapaan hengailun kulttuuria. Käytännössä tilanne on täysin päinvastoin. Silloin kun työpaikka paikkana, fyysinen läsnäolo ja tekeminen tekemisen vuoksi menettävät merkityksen, nousee työn tuloksellisuus kaikkein keskeisimmäksi. Joko teet tuloksia tai et tee mitään.  Ajattelumalli myös häivyttää työn ja vapaa-ajan eroa. Kun kaikki paikat ovat työpaikkoja ei mikään ole enää työpaikka ja päinvastoin.

Microsoftin malli on suunniteltu tietotyöhön ja asiantuntijatyöhön. On edelleen paljon työtehtäviä, jotka edellyttävät jatkuvaa fyysistä läsnäoloa. Kuitenkin yhä useamman työ on luonteeltaan juuri tieto- ja asiantuntijatyötä. Miksi siis yhä toimimme kuin työskentelisimme tuotantolaitoksella linjan vieressä tai agraarikulttuurissa, jossa lehmät on joka aamu lypsettävä? Tämä asettaa myös paljon haasteita työnlainsäädännölle – lainsäädäntö ja työehtosopimukset eivät saa jäädä hidastamaan uudenlaisen työkulttuurin syntymistä.

Mielenkiintoisin oivallus Microsoftilla käynnistä oli tilaprojektin näkeminen muutosjohtamisen välineenä. Työkulttuurin ja johtamisen muutosta voidaan tehokkaasti ohjata tilasuunnittelun ja toimitilojen uudistamisprosessin avulla – muutos saa konkreettisen muodon, aikataulun ja sisällön toimitilahankkeen kautta.   Samanaikaisesti kun tilat menettävät merkityksen työn teon näkökulmasta tulee niistä kaikkein keskeisin muutoksen ajuri: tiloja muuttamalla ohjataan koko organisaation muutosta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat