Wennberg

Kaikki blogit puheenaiheesta Hintakilpailukyky

Miksi Tilastokeskus salaa tietoa?

Tilastokeskus julkaisee valtavan määrän taulukoita ja käyrästöjä Suomen taloudesta, mutta valtaosa näistä perustuu erilaisiin indeksisarjoihin, joissa tarkasteltavan suureen arvo jonakin vuonna on asetettu indeksin arvoon 100. Koskaan ei kerrota tärkeintä tietoa eli mitä todellista arvoa tämä vastaa, vaikka se olisi hyvin helppo liittää mukaan.

Miksi hallitus sumuttaa suomalaisia?

Perusporvarihallitus näyttää johtavan suomalaisia harhaan uskotellessaan, että palkansaajiin sen kohdistamat yksipuoliset työehtojen heikennykset ja tulonsiirrot työantajille parantaisivat maamme kilpailukykyä, työllisyyttä ja taloudellista asemaa.

Hallitus jyrää nyt

Kun järjestöt eivät kyenneet kriisin edessä toimimaan, hallitus tarttui toimeen. Itse ei haluttu omia etuja leikata - varsinkaan liikaa. Hallituksen ehdotukset ovat pitkälti fiksuja.

 

Ehdoton helmi on julkisen sektorin lomien lyhennys 30 päivään muiden tasolle. Julkiselta puolelta ne rahat ovat loppuneet, joten siellä sitä pitää joustaa.

Kansalaisten luottamus hallitukseen ja takinkääntäjiin horjuu pahasti

Pääministeri Sipilä on toistanut toistamasta päästyäänkin luottamuksen tärkeyttä niin hallituksen jäsenten kuin myös yleensä muutenkin asianosaisten kesken. Kansalaisten luottamus hallitukseen on kuitenkin heikentynyt  isosti hallituksen ja ministereiden lukuisten takinkäännösten, epärealististen ja epäonnistuneiden erilaisten osin sekavien ”hyppyjen” takia.

Ylityökorvauksien madaltamisesta se luontevimmin lähtee

ja työttömyysturvan heikentämisellä se jatkuu. Nimittäin hintakilpailukyvyn kiinnikurominen.

Vuosittaisten työtuntien määrän lisäämiseen on sitten niitä vapaa-ehtoisuuden tai sanottaisiinko järkiperusteisen suostuttelun keinoja. Jotkut luopuvat ylitöistä, kun korvaus ei enää miellytä. Se heille suotakoon.

Suomen kriisin syyt asiantuntijoiden ja vallanpitäjien mukaan

Tässä on kokoelma vallanpitäjien ja asiantuntijoiden tunnettuja kuvauksia talouskriisimme syistä ja pahentajista:

Suomen strategiasta talouden tasapainottamiseksi

Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen laatima raportti Suomen strategiasta luovutettiin pääministeri Alexander Stubbille (kok.) keskiviikkona 11.3.2015. Raportissa analysoidaan maan talouden tilaa ja ehdotetaan talouspoliittisia toimia ensi vaalikaudeksi.

Analyysi on oikeansuuntainen mutta keinot osin arveluttavia

S-ryhmällä on varmasti varaa

SOK:n ja S-ryhmän pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoi torstaina julkisesti, että S-ryhmällä on varaa pitkäänkin hintakilpailuun Suomessa.

Aivan varmasti on varaa. Jo vuosikymmenien ajan S-ryhmä on ollut ongelmissa mihin sijoittaa kertyvä liikevoitto.

Hintoja ei alennettu, vaikka osuustoiminnan periaatteet siihen olisivatkin velvoittaneet. Sen sijaan laajennettiin mitä kummallisimmile aloille ja toiminta ulotettiin ja rahoitettiin asiakasomistajien varoilla myös ulkomaille.

Suomalainen kilpailukykymerkantilismi: ”Velkaannutetaan kehitysmaita lisää!”

Jatkuvien vaihtotaseylijäämien tavoittelu on muiden kansantalouksien velkaannuttamista, eikä se ole mitenkään globaalisti kestävä tapa ratkaista kansantalouden kysyntälamaa. Kun estettä sisäiseen tasapainoon (korkojen nollaraja, maan verottamattomuus) ei ole, ei ole tarvetta merkantilistiselle taloussodalle, joka nyt estää suurten sosiaalisten (ja ympäristöllisten) kriisien ja ongelmien ratkaisemisen.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä